Landelijke school

Ontwerp een basisschool in de stedelijke en landelijke omgeving

Voor het vak architectuur op de Hogeschool Utrecht heb ik in het vierde jaar twee basisscholen moeten ontwerpen. Één in de landelijke omgeving en één in de stedelijke omgeving. Van deze twee ontwerpen moest er een worden uitgewerkt met plaatjes en een filmpje. Ik heb de school in de landelijke omgeving uitgewerkt omdat ik de opzet van het gebouw erg overzichtelijk vind en ook omdat er voor de jongste kinderen een veilige speelplaats is op het binnenterrein van de school. Er zijn slechts enkele parkeerplaatsen gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw. De fietsers hebben een eigen brug om het verkeer te scheiden en een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.